RAXTU RAXTI /Latvija

Pasaules mūzikas grupa “Raxtu Raxti” savu radošo sadarbību uzsāka 2012. gada vasarā. Sākotnēji grupas repertuāru veidoja patiesi unikāla latviešu tautasdziesmu pasaules mūzikas versija, tomēr, sava radošuma attīstības ceļā, tas tika papildināts ar oriģinālkompozīcijām. Šeit katrs mūziķis iemieso izcilu personību, kas labi pazīstama kā Latvijas mūzikas vidē, tā arī ārpus tās. Muzikālajai apvienībai “Raxtu Raxti” ir izdevies apvienot brīnišķīgus solistus, kur katrs ir vienlīdz integrāla un savā īpašā veidā neaizstājama mākslinieciskā sastāvdaļa.

Grupas virzītājspēks ir iekšējais aicinājums nodot latviešu tikumu nākamajām paaudzēm, neatkarīgi no vietas vai laika, ārējiem vai katra paša iekšējiem apstākļiem.

Lai arī tradicionālie un akadēmiskie žanri varētu būt grupas radošais  pamats, vairāku gadu laikā grupas skanējums ir attīstījies gandrīz vai pats par sevi,  un nu vairs nav iespējams kļūdīties un “Raxtu Raxtu” skanējumu sajaukt ar kādu citu. Mūziķu repertuārā ir plašs skaņdarbu klāsts ar skaistām, instrumentālām tēmām un ļoti īpašu latviešu mūzikas instrumentu skanējumu, kas palīdz radīt mūziku ārpus ierastajām žanru robežām.

Pēdējā gada laikā “Raxtu Raxti” veltījuši laiku, lai pārdomātu un jaunatklātu sevi, pakāpeniski radot savu jauno albumu VIDŪ SAULE, kas iznāks šī gada rudenī, atgādinot gan klausītājiem, gan pašiem par sakņu nozīmi, kuras atklātas pavisam jaunās kompozīcijās.

Kontakti

Video